Shri Mataji Nirmala Devi - The Founder of Sahaja Yoga

שרי מטג'י נירמלה דווי

שרי מטג'י נירמלה דווי פיתחה שיטה ייחודית של טרנספורמציה רוחנית והגשמה עצמית - סהג'ה יוגה. לראשונה בהיסטוריה האנושית, ידע, שבעבר השתייך רק למספר קטן של אנשים רוחניים מאוד, הפך להיות זמין לאנשים רגילים, שהפגינו רצון לקבלו. בבסיס השיטה הערתה של אנרגיה פנימית רדומה הנמצאת בכל אדם. ההתעוררות של אנרגיה זו היא תהליך חי וספונטני. שרי מטאג'י הדגישה שוב ושוב כי ההתעוררות של אנרגיה זו - ההגשמה העצמית, היא זכותו של כל אדם ולא נדרש לשלם על כך.

לאחר גילוי השיטה בשנת 1970, שרי מטאג'י העבירה אלפי תוכניות בחינם, בעשרות מדינות ברחבי העולם. בלי לחסוך בזמן שרי מטאג'י הפגינה אהבה ובמסירות ללא גבול, פתרה את הבעיות של מחפשי האמת שהגיעו אליה, תוך כדי תמיכה ועזרה למתרגלים סהג'ה יוגה. כאשר זכתה בהכרה בינלאומית, שרי מטאג'י נתנה ראיונות ברדיו ובטלוויזיה, דיברה בכנסים ובמפגשים ברמות שונות. כיום, מרכזי סהג'ה יוגה קיימים בלמעלה מ -100 מדינות ברחבי העולם והופכים את השינוי הרוחני המאסיבי לזמין.