Sahaja Yoga Welcomes You

סהג'ה יוגה בשבילך

 
 

סהג'ה יוגה הינה שיטת מדיטציה המביאה לפריצת דרך באבולוציה של המודעות האנושית.
שיטה זו נוצרה ע"י שרי מאטאג'י נירמלה דווי בשנת 1970 ומאז התפשטה לכל רחבי העולם.

במילים של שרי מאטאג'י: " אחדות גלובלית של המין האנושי ניתנת להשגה דרך ההתעוררות הזאת
 שיכולה להתרחש אצל כל אדם, ולכן הטרנספורמציה היא תהליך בתוך האדם עצמו."

 
     
 Free weekly programs (In Hebrew)
 Free weekly programs (In Russian)
 Sahaja Yoga in Israel (In Hebrew and Russian)
 Amuta Sahaja Yoga (In Hebrew and Russian)
 NY 2003 ,  LA 2002 , Fair 2004 (Photo impressions from International SY Meetings)